W dziedzinie outsourcingu jesteśmy w stanie podjąć sie każdego wyzwania na tle natury akustyki i ochrony przed hałasem oraz zrealizujemy każdy projekt, nad którym Państwo pracujecie. Dla Państwa wygody przejmiemy aspekty akustyki w projektach, nad którymi Państwo pracujecie. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy otrzymujecie Państwo pewność rzetelności, skuteczności oraz merytorycznego podejścia do aspektu akustyki. Posiadamy najnowszy sprzęt pomiarowy wysokiej klasy oraz specjlalistyczne programy obliczeniowe. Ustawicznie podnosimy też zarówno stan wiedzy z zakresu akustyki jak i bazę sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania.


Zajmujemy się dokumentacjami z zakresu opracowań środowiskowych na potrzeby Map Akustycznych, Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia, Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych itp.. W ramach prac możemy również wykonać pomiary hałasu lub inne pomiary akustyczne. W zależności od Państwa potrzeb, opracowania mogą mieć formę gotowych do wydruku opracowań lub wektorowych i tekstowych wkładek.


Wykonujemy kompleksowe opracowania na potrzeby projektów ekranów akustycznych. W zależności od zapotrzebowania Klienta oferujemy analizę projektu budowlanego/wykonawczego, inwentaryzację terenów i obiektów chronionych akustycznie wraz z aspektami prawnymi, trójwymiarowe modelowanie akustyczne. Określimy dla Państwa parametry geometryczne ekranu oraz wymagane jednoliczbowe wskaźniki pochłania dźwieku oraz izolacyjności akustycznej. Wyniki prac mogą zostać przedstawione w postaci gotowych do wydruków map zasięgu hałasu i kompletnego opracowania lub w postaci wektorowych oraz tekstowych wkładek do Państwa opracowań.
Przeprowadzamy inwentaryzacje akustyczne dla istniejącyh obiektów przemysłowych. Określamy emisje hałasu z każdego źródła, wskazujemy problematyczne obiekty i proponujemy dla nich rozwiązania, które pozwolą ograniczyć ich wpływ na klimat akustyczny wokół obiektu.
Budujemy i obsługujemy bazdodanowe modele akustyczne dla dowolnego obiektu generującego hałas. Oparte są one zarówno na danych pomiarowych jak i obliczeniowych. Przy tak kompleksowym podejściu jesteśmy w stanie w bardzo krótkim terminie określić wpływ zamierzenia inwestycyjnego na klimat akustyczny wokół całego obiektu oraz zaproponować rozwiązania pozwalające go ograniczyć.Realizujemy pomiary hałasu w środowisku ogólnym. Jesteśmy w stanie opomiarować każde źródło hałasu, począwczy od obiektów drogowych, poprzez przemysłowe oraz inne obiekty np. infrastrukturę energetyczną, obiekty handlowe, przemysłowe, turbiny wiatrowe. Pomiary według potrzeb i rodzaju badań mogą mieć charakter akredytowanych lub nie.


Realizujemy również pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń.
SAA 2010-2019